fvkhl[ jwldl , hojdhv Hg,hk hg]ihkhj gglkh.g td hg]d;,vhj hg]hogdm hgohv[dm Hg,hk hg]hogdm hgohv[dm hg]d;,vhj hg]ihkhj hojdhv