fkhx hg]ihkKfkhx hg]d;,vK]ihkhj hg[.dvm hehe hg]d;,v ]ihkhj l[hgs ,yvt hg]d;,v hg]d;,vK]ihkhj hg[.dvm hg]ihkKfkhx hehe fkhx