;t,t w,t ggd] ht;hv lld.m ,vhzui khuli []h 2014 ggp] lld.m ht;hv khuli ,vhzui