اين مقاله خلاصه‌اى از آداب و سنن عيد سعيد فطر مى‌باشد كه بر هر مسلمان لازم است از اين آداب بياموزد و به آن عمل كند.
أكثر...