lkh.g lwyvi gulg jpti gv;k hglk.g lwyvi gulg lkh.g hglk.g