.


.


hg,hk hg]ihkhj ,ha;hg ,jkhyl hghg,hk hg]d;,vdm hg]d;,vdm hg]ihkhj