ب?زى تىز تاماقخانا ?? ر?ست?رانتلاردا گ?شنى ئالاھىد? ت?ملىك ?? ي?يىشلىك قىلىش ئ?چ?ن، گ?شك? ئىسپىرتلىك ئىچىملىك ياكى ھاراققا ئوخشاش ھارام قىلىنغان ن?رسىل?رنى ت?تىتق? ئورنىدا ئارىلاشت?ر?پ پ?ش?رىد?، ب?نداق قىلىشى توغرىم? ?? ئ? تاماقلارنى ي?شىشنى? ھ?كمى ن?م?؟.


أكثر...


ھhvhr zhvnghaj?v?پ گ?a پ?a?v?akn? ھ?;ln - z?dy?vچ? zhvnghajvپ zdyvچ پavakn ھhvhr ھ;ln